ABaCus er matematik på en helt ny måde til dig, der læser eller underviser i matematik på A-, B- eller C-niveau.
Vores portal er et webbaseret træningsværktøj, der løbende tilpasser sig den enkelte bruger, så vedkommende får netop den type opgave, som sikrer den største udvikling og matematiske forståelse.
Individuelt tilrettelagt
Ved hjælp af kunstig intelligens registrerer portalen mønstre i den enkelte brugers besvarelse. På den måde udvælges opgaver på et tilpasset niveau, der sikrer størst læring uden for store spring.
Differentieret undervisning helt enkelt
Det er let for læreren at oprette en klasse og sætte eleverne i gang med opgaveregningen inden for et eller flere emner. Portalen kan også inddele en klasse i mindre grupper baseret på deres niveau under en indledende test.
Overskuelig statistik
Som bruger kan du løbende følge din egen eller dine elevers udvikling og se statistik på, hvordan du har klaret dig i de forskellige matematiske emner. Med andre ord bliver du klar over dine egne styrker og svagheder og kan således lægge en større indsats der, hvor der er brug for det.
ABaCus indeholder
Mere end 1 million opgaver
10 sværhedsgrader
Masser af hints og gennemregnede løsninger
Udførlig og overskuelig statistik
Over 30 emner til C- og B-niveau
Over 250 udspecificerede læringsmål
Over 7000 aktive brugere fra 18 gymnasier
Screeningsmodul til 1g/1hf
ABaCus bruges blandt andet på
"Det er en sjov måde at løse opgaver på, og man kommer tilmed sammen med nogen, som ca. er på samme niveau som en selv." - 1.g. elev
Tibalo Aps | Copyright 2017