ABaCus
ABaCus
Koncept
Om os

Differentieret undervisning - helt enkelt

Med ABaCus har det aldrig været lettere for læreren at tilbyde eleverne en differentieret undervisning, der giver passende udfordringer til både de dygtige og de fagligt svage elever. Det tager blot et par enkelte klik, så er klassen i gang med opgaveregning.

AbaCus Vores-mision-image
AbaCus Vores-mision-image

Mange anvendelsesmuligheder

ABaCus kan både bruges som lektie eller i stedet for opgavebogen i klassen. Eleverne kan arbejde enkeltvis eller i grupper, som systemet kan sammensætte efter niveau. ABaCus kan også anvendes til at afholde screeninger og prøver. Med detaljerede læringsmål er det muligt at definere præcis de færdigheder, man ønsker eleverne skal træne.

Adaptiv læring Alle elever er forskellige! Ved hjælp af vores algoritmer tilpasses opgaverne til den enkeltes kundskaber og færdighedsniveau. Vores matematiktræner analyserer tidligere svar og tilpasser den næste opgave herefter, så der hele tiden stilles opgaver med den rette sværhedsgrad. Målet er at forbedre læringsprocessen ved at undgå at eleverne mister motivationen på grund af for svære udfordringer eller kedsomhed.
Øjeblikkelig feedback Eleverne får med det samme at vide, om de har svaret rigtigt eller forkert, og kan ligesom læreren følge med i deres egne præstationer. Samtidig giver systemet hints til løsninger og guider eleverne i retning af de formler, de skal bruge for at løse opgaverne. Eleverne kan også se detaljerede besvarelser af opgaver, de ikke har løst korrekt.
Individuelt tilrettelagt Ved at opgaverne er tilpasset den enkelte elev, sikres at eleverne udfordres hvor de er på det givne tidspunkt, og ikke oplever en barriere i at opgaverne er for svære. Systemet husker elevens niveau på hvert enkelt emne, så man begynder, hvor man slap sidst man arbejdede med emnet.
Overskuelig statistik ABaCus gemmer statistik på de enkelte elever og grupper og giver et godt indblik i det niveau klassens elever befinder sig på. Dette hjælper til at planlægge og tilrettelægge undervisningen, så den passer til de eksisterende behov. Det er desuden et redskab til at evaluere eleverne samt egen undervisning.
Udfordringer på alle niveauer Alle elever, uanset niveau, udfordres, da der altid tildeles opgaver i en passende sværhedsgrad. Opgaverne spænder fra træning af helt basale færdigheder, til opgaver, der udfordrer selv de dygtigste elever. Dette giver dig mere tid til at fokusere på selve undervisningen.
Mange aktiviteter Det store udvalg af opgaver sikrer, at du som underviser aldrig løber tør for materiale at arbejde med. Alle opgaver er udviklet af matematiklærere, hvilket garanterer at opgaverne har et passende niveau og benytter sig af det gængse begrebsapparat og notation. Opgaverne er markeret med de færdigheder, de træner, hvilket gør det let for læreren at afgrænse det stof, der trænes.